2017 kovo 28 d.
en
 

 

 

Esami projektai

 

Finansavimo šaltinis 

 

Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas - Strateginės partnerystės 

 

Projekto Nr

 

 2015-1-LT01-KA202-013415

 

Projekto pavadinimas

 

 Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas

 

Projekto biudžetas

 

 28 4672,50 Eur
Projekto partneriai

 Lietuva:

 • VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras;
 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;
 • Lietuvos statybininkų asociacija;
 • Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija Linpra.
Latvija:
 • Latvijas darba deveju konfederacijas abiedriska (Latvijos darbdavių asociacija).
Estija:
 • Eesti Tööandjate Keskliit (Estijos darbdavių asociacija).
Suomija:
 • Työtehoseura ry (Produktyvumo didinimo institutas).
Belgija:
 • Actions Intégrées de Développement, AID (Švietimo organizacijų tinklas). 

 

Intelektualūs produktai

 

 1.  Meistrių(ų) mokymo programos modelis 
 2.  Pameistrystės populiarinimo koncepcija 

 

Projekto tikslas

 

 Prisidėti prie pameistrystės vystymo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

 

Tikslinės grupės

 

 Tikslinė grupė - įmonių meistrės(ai). Netiesiogiai - pameistrės(iai).
Projekto uždaviniai
 1. Efektyvaus pameistrystės mokymo pagalba padidinti kvalifikuotų darbininkių(ų) pasiūlą ekonominiams sektoriams, susiduriantiems su aštria darbo jėgos trūkumo problema, padėti suderinti įgūdžių atitikimą darbo vietai, padengti darbininkių(ų) įgūdžių spragas. 
 2. Sistemingos pameistrystės skatinimo koncepcijos pagalba padidinti mokymo pameistrystės forma populiarumą.

 

Metodai,

studijos, pilotavimas

 

Projekto pilotinio mokymo metu numatoma apklausti 90 įmonių apie meistrių(ų) mokymo poreikius, apmokyti po 30 įmonių meistrių(ų) Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Suomijos ir Belgijos partneriai suteiks žinias ir metodologijas intelektinių produktų sukūrimui. Projekto metu Lietuvoje bus atliktos esamų įmonių meistrių(ų) mokymo programų bei pagrindinių teisinės aplinkos sąlygų apžvalgos.
Projekto rezultatai -1 Įmonių poreikių analizės rinkinys. Poreikis bus ištirtas per pokalbius su įmonių atstovais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
30-50 pokalbių su įmonėmis
-1 Meistrių(ų) mokymo metodikos apžvalginis rinkinys. Visų šalių partneriai ištirs naudojamą metodiką meistrėms(ams) mokyti savo šalyse, ši apžvaga bus sudėta į apibendrinamąjį rinkinį.
-1 Meistrų mokymo programos modelis. Modelis bus sukurtas išanalizavus įmonių poreikį bei esamą metodologiją. Modelis gali apimti tokias temas kaip darbui reikalingų kompetencijų nustatymas, mokymo plano įmonėje parengimas, efektyviausi žinių perteikimo pameistrei(iui) būdai, mokymo metu naudojami dokumentai, bendravimo su mokiniais metodika, mokinių vertinimas ir kita.
-1 Atmintinė Meistrei(ui). Tai bus instrukcijų rinkinys priminti pagrindinius mokymo plano rengimo, mokymo ir vertinimo principus.
-4 Pritaikytos meistrių(ų) mokymo programos modelio versijos Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Suomijai.
-1-3 Specifinei profesijai skirtos meistrių(ų) mokymo programos (pvz. stogdengių, suvirintojų)
-30 Apmokytų meistrių(ų) bandomajame mokyme
-1 Pameistrystės populiarinimo koncepcija. Jos tikslas - paskatinti daugiau žmonių mokytis pameistrystės forma ir daugiau įmonių mokyti pameistrystės forma
-4 Pritaikytos pameistrystės populiarinimo koncepcijos versijas Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Belgijai.
-3 Reklaminiai gaminiai: skrajutė, plakatas, informacinis laiškas įmonėms.
-12 Seminarų jaunimui ir bedarbiams - pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotiniai renginiai
-3 Seminarai įmonių vadovams - pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotiniai renginiai
-6 Paskelbti straipsniai (3 popieriniai ir 3 internetiniai) populiarinantys pameistrystę - pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotavimas.
-1000 skrajučių, 100 plakatų; 1 laiškas įmonėms.
 
 

Inžinerinių technologijų centras  VšĮ „Intechcentras", bendradarbiaudamas su savo partneriais Lietuvoje ir užsienyje, teikia šiuolaikinės inžinerijos technologijų ir vadybos mokymo bei konsultavimo paslaugas naujų produktų kūrimo ir gamybos efektyvinimo srityse.

Dėl informacijos apie paslaugas prašome kreiptis:

El. paštu: info@intechcentras.lt;

Tel: (8-5) 2388947

www.intechcentras.lt

 

 

 

Nacionalinė technologijų platforma "Ateities gamyba" - tai savanoriškas verslo įmonių ir mokslo institucijų atstovų susivienijimas, kurio tikslas - užtikrinti inžinerinės pramonės konkurencingumą ateityje globalios ekonomikos sąlygomis sutelkiant tam reikalingus resursus bei pastangas.

 

Dagiau informacijos: www.manufuture.lt

s

DĖMESIO! Lietuvos ir Norvegijos kontaktų mugė

Mechanikos inžinieriaus žinynas - užsisakyk! inzinerija@intechcentras.lt

Industry 4.0 mokymai

s
Savanorių pr. 176-803, LT-03154 Vilnius, Kodas 121895717 Valstybės įmonė registrų centras, tel. (8 5) 231 2520, faks. (8 5) 203 2222, el. paštas info@linpra.lt © Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“Visos autorinės teisės saugomos. Cituojant nuorodos į šaltinį būtinos.

Lankytoju statistika

Is viso apsilanke: 4481372

Siandien apsilanke: 2290

Dabar narso: 72

Sprendimas: Freshmedia

Naudojama: EasyWeb 3.0

s
s